2017 YILI MALİ TABLOLARI


2017 12 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak2016 YILI MALİ TABLOLARI


2016 4. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak

2016 3. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak

2016 2. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak

2016 1. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak2015 YILI MALİ TABLOLARI

2015 yıl sonu denetim raporu

2015 4. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak

2015 3. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak

2015 2. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak

2015 1. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak2014 YILI MALİ TABLOLARI

2014 yıl sonu denetim raporu

2014 4. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak
2014 3. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak
2014 2. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak
2014 1. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak2013 YILI MALİ TABLOLARI

2013 yıl sonu denetim raporu

2013 12 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak Değişim Tablosu

2013 1. 9 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak Değişim Tablosu


2013 1. 6 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak Değişim Tablosu


2013 1. 3 Aylık Bilanço- Gelir-Nakit Akım-Öz Sermaye Değişim Tablosu2012 YILI MALİ TABLOLARI

2012 yıl sonu denetim raporu

2012 1. 3 Aylık Bilanço- Gelir-Nakit Akım-Öz Sermaye Değişim Tablosu

2012 2. 3 Aylık Bilanço- Gelir-Nakit Akım-Öz Sermaye Değişim Tablosu

2012 3. 3 Aylık Bilanço- Gelir-Nakit Akım-Öz Sermaye Değişim Tablosu

2012 4. 3 Aylık Bilanço- Gelir-Nakit Akım-Öz Sermaye Değişim Tablosu


2011 YILI MALİ TABLOLARI

2011 1. 3 Aylık Bilanço

2011 1. 3 Aylık Gelir Tablosu

2011 1. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2011 1. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu2011 2. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu

2011 2. 3 Aylık Bilanço

2011 2. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2011 2. 3 Aylık Gelir Tablosu

30 06 2011 Denetim Raporu


2011 3. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu

2011 3. 3 Aylık Bilanço

2011 3. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2011 3. 3 Aylık Gelir Tablosu


2011 4. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu

2011 4. 3 Aylık Bilanço

2011 4. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2011 4. 3 Aylık Gelir Tablosu

31 12 2011 Denetim Raporu2010 YILI MALİ TABLOLARI

31.12.2010 Bağımsız Denetim Raporu ve Dip Notlar

2010 4. 3 Aylık Bilanço

2010 4. 3 Aylık Gelir Tablosu

2010 4. 3 Aylık Özsermaye Tablosu

2010 4. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu2010 3. 3 Aylık Bilanço


2010 3. 3 Aylık Gelir Tablosu

2010 3. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2010 3. 3 Aylık Nakit Akım TablosuERSU 30-06-2010 Denetim Raporu

2010 2. 3 Aylık Bilanço

2010 2. 3 Aylık Gelir Tablosu

2010 2. 3 Aylık Özkaynak Değişim Tablosu

2010 2. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu2010 1. 3 Aylık Bilanço


2010 1. 3 Aylık Gelir Tablosu

2010 1. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2010 1. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu2009 YILI MALİ TABLOLARI

31.12.2009 Bağımsız Denetim Raporu ve Dip Notlar

2009 4. 3 Aylık Bilanço

2009 4. 3 Aylık Gelir Tablosu

2009 4. 3 Aylık Özsermaye Tablosu


2009 4. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu2009 3. 3 Aylık Bilanço

2009 3. 3 Aylık Gelir Tablosu

2009 3. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu


2009 3. 3 Aylık Nakit Akım TablosuERSU 30.06.2009 Denetim Raporu

2009 2. 3 Aylık Bilanço

2009 2. 3 Aylık Gelir Tablosu

2009 2. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu


2009 2. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu2009 1. 3 Aylık Bilanço

2009 1. 3 Aylık Gelir Tablosu

2009 1. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu


2009 1. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu2008 YILI MALİ TABLOLARI

ERSU 31.12.2008 Bağımsız Denetim Raporu2008 4. 3 Aylık Bilanço

2008 4. 3 Aylık Gelir Tablosu

2008 4. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu


2008 4. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu2008 3. 3 Aylık Bilanço

2008 3. 3 Aylık Gelir Tablosu

2008 3. 3 Aylık Özsermaye Tablosu


2008 3. 3 Aylık Nakit Akım TablosuERSU 30.06.2008 Bağımsız Denetim Raporu


2008 2. 3 Aylık Bilanço

2008 2. 3 Aylık Gelir Tablosu

2008 2. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu


2008 2. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu2008 1. 3 Aylık Bilanço

2008 1. 3 Aylık Gelir Tablosu

2008 1. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu


2008 1. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu

2007 YILI MALİ TABLOLARI

ERSU 31.12.2007 Bağımsız Denetim Raporu

2007 4. 3 Aylık Bilanço

2007 4. 3 Aylık Gelir Tablosu

2007 4. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu


2007 4. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu2007 3. 3 Aylık Bilanço

2007 3. 3 Aylık Gelir Tablosu

2007 3. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu


2007 3. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu2007 2. 3 Aylık Bilanço

2007 2. 3 Aylık Gelir Tablosu

2007 2. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu


2007 2. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu2007 1. 3 Aylık Bilanço

2007 1. 3 Aylık Gelir Tablosu

2007 1. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2007 1. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu2006 YILI MALİ TABLOLARI

2006 4. 3 Aylık Bilanço

2006 4. 3 Aylık Gelir Tablosu

2006 4 . 3 Aylık Nakit Akım Tablosu

2006 4. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu2006 3. 3 Aylık Bilanço

2006 3. 3 Aylık Gelir Tablosu

2006 3. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu

2006 3 .3 aylık Özsermaye Değişim Tablosu2006 2. 3 Aylık Bilanço

2006 2. 3 Aylık Gelir Tablosu

2006 2. 3 Aylık Özsermaye Değişim Talosu

2006 2. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu2006 1. 3 Aylık Bilanço

2006 1. 3 Aylık Gelir Tablosu

2006 1. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2006 1. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu2005 YILI MALİ TABLOLARI

2005 3. 3 Aylık Bilanço

2005 3. 3 Aylık Gelir Tablosu

2005 3. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu


2005 3. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu2005 2. 3 Aylık Bilanço

2005 2. 3 Aylık Gelir Tablosu


2005 2. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2005 2. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu2005 1. 3 Aylık Bilanço

2005 1. 3 Aylık Gelir Tablosu

2005 1. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2005 1. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu

2004 YILI MALİ TABLILARI

2004 4. 3 Aylık Mali Tabloları

2004 2. 3 Aylık Mali Tabloları