Ersu'dan Evinize

Ersu'dan Evinize
Online Satış

Politikalar

Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme Politikası


Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerimiz ile üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde, Şirketin faaliyet gösterdiği sektör, makro ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınır.Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar çerçevesinde Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunulur.

 1. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmektedir.

Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, murahhas olmaları, icracı olmaları göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman, katlandığı maliyet gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları, kar payı ödemesi yapılmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler ( ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri ) şirket tarafından karşılanabilir.

Bunun dışında, performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

 1. Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışanlar

Şirketimiz üst düzey Yöneticileri ve çalışanlarına, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir.

Şirketimiz “Üst Düzey Yönetici ve Çalışanlar Ücret Politikası” belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, ücret araştırmaları, sürdürülen faaliyet, faaliyet noktalarının yaygınlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Üst Düzey Yönetici ve çalışanların ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği, bilgi, beceri, yetkinlik deneyim seviyesi, katlanılan maliyet, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Bu çerçevede; Şirketimiz Üst Düzey Yönetici ve personeline sağlanan ücret ve diğer yan haklar aşağıda sunulmaktadır.

 • Ücret    :  Yılda 12 maaş
 • Eğitim : Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılmaktadır.
 • Yan Haklar :
 • Yemek Yardımı
 • Sağlık sigortası
 • İzinler
 • Yıllık Ücretli İzin
 • Evlenme İzni
 • Doğum İzni
 • Ölüm İzni
 • Tabii Afet İzni

Görevi gereği çalışanlara sağlanan olanaklar:

Cep Telefonu Tahsisi

 • Yol Ücreti

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi ve yöneticileri ve bilgisi dahilindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer şirket çalışanları ile paylaşmaması esastır.

Yukarıda esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur ve finansal raporlar çerçevesinde kamuya açıklanır.

İş bu Ücretlendirme politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.