Ersu'dan Evinize

Ersu'dan Evinize
Online Satış

Yatırımcı İlişkileri

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı(TL)

Sermayedeki Payı(%)

Oy Hakkı Oranı(%)

MELİSA AKMAN İPEKER
7.768.410,72 21,58 21,58

AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

2.930.811,41

8,14

8,14

DİĞER

25.300.777,87

70,28

70,28

TOPLAM

36.000.000

100

100