Ersu'dan Evinize

Ersu'dan Evinize
Online Satış

Yatırımcı İlişkileri

Mali Tablolar

Mali Tablolar

2024 Yılı Mali Tabloları
2024 1. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak- Dip Notlar

2023 Yılı Mali Tabloları
2023 4. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak-Bağımsız Denetçi Raporu
2023 3. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak
2023 2. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak
2023 1. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak

2022 Yılı Mali Tabloları
2022 4. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak
2022 3. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak
2022 2. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak
2022 1. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak

2021 Yılı Mali Tabloları
2021 4. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak
2021 3. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak
2021 2. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak
2021 1. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak

2020 Yılı Mali Tabloları

2020 4. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak
2020 3. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak
2020 2. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak
2020 1. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak

2019 Yılı Mali Tabloları
2019 4. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak
2019 3. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak
2019 2. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak
2019 1. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak

2018 Yılı Mali Tabloları
2018 4. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak
2018 3. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak
2018 2. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak
2018 1. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-özkaynak

2017 Yılı Mali Tabloları
2017 12 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak

2016 Yılı Mali Tabloları
2016 4. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak
2016 3. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak
2016 2. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak
2016 1. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak

2015 Yılı Mali Tabloları
2015 yıl sonu denetim raporu
2015 4. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak
2015 3. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak
2015 2. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak
2015 1. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak

2014 Yılı Mali Tabloları
2014 yıl sonu denetim raporu
2014 4. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak
2014 3. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak
2014 2. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak
2014 1. 3 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak

2013 Yılı Mali Tabloları
2013 yıl sonu denetim raporu
2013 12 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak Değişim Tablosu
2013 1. 9 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak Değişim Tablosu
2013 1. 6 Aylık Finansal Durum-Kar Zarar-Nakit Akışı-Özkaynak Değişim Tablosu
2013 1. 3 Aylık Bilanço- Gelir-Nakit Akım-Öz Sermaye Değişim Tablosu

2012 Yılı Mali Tabloları
2012 yıl sonu denetim raporu
2012 1. 3 Aylık Bilanço- Gelir-Nakit Akım-Öz Sermaye Değişim Tablosu
2012 2. 3 Aylık Bilanço- Gelir-Nakit Akım-Öz Sermaye Değişim Tablosu
2012 3. 3 Aylık Bilanço- Gelir-Nakit Akım-Öz Sermaye Değişim Tablosu
2012 4. 3 Aylık Bilanço- Gelir-Nakit Akım-Öz Sermaye Değişim Tablosu

2011 Yılı Mali Tabloları
2011 1. 3 Aylık Bilanço
2011 1. 3 Aylık Gelir Tablosu
2011 1. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu
2011 1. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
2011 2. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
2011 2. 3 Aylık Bilanço
2011 2. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu
2011 2. 3 Aylık Gelir Tablosu
30 06 2011 Denetim Raporu
2011 3. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
2011 3. 3 Aylık Bilanço
2011 3. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu
2011 3. 3 Aylık Gelir Tablosu
2011 4. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
2011 4. 3 Aylık Bilanço
2011 4. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu
2011 4. 3 Aylık Gelir Tablosu
31 12 2011 Denetim Raporu

2010 Yılı Mali Tabloları
31.12.2010 Bağımsız Denetim Raporu ve Dip Notlar
2010 4. 3 Aylık Bilanço
2010 4. 3 Aylık Gelir Tablosu
2010 4. 3 Aylık Özsermaye Tablosu
2010 4. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
2010 3. 3 Aylık Bilanço

2010 3. 3 Aylık Gelir Tablosu
2010 3. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu
2010 3. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
ERSU 30-06-2010 Denetim Raporu
2010 2. 3 Aylık Bilanço
2010 2. 3 Aylık Gelir Tablosu
2010 2. 3 Aylık Özkaynak Değişim Tablosu
2010 2. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
2010 1. 3 Aylık Bilanço

2010 1. 3 Aylık Gelir Tablosu
2010 1. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu
2010 1. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu

2009 Yılı Mali Tabloları
31.12.2009 Bağımsız Denetim Raporu ve Dip Notlar
2009 4. 3 Aylık Bilanço
2009 4. 3 Aylık Gelir Tablosu
2009 4. 3 Aylık Özsermaye Tablosu

2009 4. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
2009 3. 3 Aylık Bilanço
2009 3. 3 Aylık Gelir Tablosu
2009 3. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2009 3. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
ERSU 30.06.2009 Denetim Raporu
2009 2. 3 Aylık Bilanço
2009 2. 3 Aylık Gelir Tablosu
2009 2. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2009 2. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
2009 1. 3 Aylık Bilanço
2009 1. 3 Aylık Gelir Tablosu
2009 1. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2009 1. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu

2008 Yılı Mali Tabloları
ERSU 31.12.2008 Bağımsız Denetim Raporu
2008 4. 3 Aylık Bilanço
2008 4. 3 Aylık Gelir Tablosu
2008 4. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2008 4. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
2008 3. 3 Aylık Bilanço
2008 3. 3 Aylık Gelir Tablosu
2008 3. 3 Aylık Özsermaye Tablosu

2008 3. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
ERSU 30.06.2008 Bağımsız Denetim Raporu

2008 2. 3 Aylık Bilanço
2008 2. 3 Aylık Gelir Tablosu
2008 2. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2008 2. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
2008 1. 3 Aylık Bilanço
2008 1. 3 Aylık Gelir Tablosu
2008 1. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2008 1. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu

2007 Yılı Mali Tabloları
ERSU 31.12.2007 Bağımsız Denetim Raporu
2007 4. 3 Aylık Bilanço
2007 4. 3 Aylık Gelir Tablosu
2007 4. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2007 4. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
2007 3. 3 Aylık Bilanço
2007 3. 3 Aylık Gelir Tablosu
2007 3. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2007 3. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
2007 2. 3 Aylık Bilanço
2007 2. 3 Aylık Gelir Tablosu
2007 2. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2007 2. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
2007 1. 3 Aylık Bilanço
2007 1. 3 Aylık Gelir Tablosu
2007 1. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu
2007 1. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu

2006 Yılı Mali Tabloları
2006 4. 3 Aylık Bilanço
2006 4. 3 Aylık Gelir Tablosu
2006 4 . 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
2006 4. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu
2006 3. 3 Aylık Bilanço
2006 3. 3 Aylık Gelir Tablosu
2006 3. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
2006 3 .3 aylık Özsermaye Değişim Tablosu
2006 2. 3 Aylık Bilanço
2006 2. 3 Aylık Gelir Tablosu
2006 2. 3 Aylık Özsermaye Değişim Talosu
2006 2. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
2006 1. 3 Aylık Bilanço
2006 1. 3 Aylık Gelir Tablosu
2006 1. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu
2006 1. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu

2005 Yılı Mali Tabloları
2005 3. 3 Aylık Bilanço
2005 3. 3 Aylık Gelir Tablosu
2005 3. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu

2005 3. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
2005 2. 3 Aylık Bilanço
2005 2. 3 Aylık Gelir Tablosu

2005 2. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu
2005 2. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu
2005 1. 3 Aylık Bilanço
2005 1. 3 Aylık Gelir Tablosu
2005 1. 3 Aylık Özsermaye Değişim Tablosu
2005 1. 3 Aylık Nakit Akım Tablosu

2004 Yılı Mali Tabloları
2004 4. 3 Aylık Mali Tabloları
2004 2. 3 Aylık Mali Tabloları